Thursday, December 6, 2007

Infotelefonid

Infotelefonid on kõige mugavam viis saada tähtsat informatsiooni.

Ka paljudel firmadel on oma infotelefon, kust saab informatsiooni selle firma kohta. Nt ministeeriumid, bussifirmad, linnad jne.

Kuna infotelefonid on tasulised, on firma kohustatud kõne alguses helistajat minutihinnast teavitama. Kahjuks kõik firmad ei ei pea sellest nõudest kinni ja seetõttu võibki kõne hind helistajale üllatusena tulla.

Infotelefonide võrdlemise käigus tuli välja, et kõik andmebaasid uuendavad oma andmeid sarnaselt (võtavad ühendust asutustega ja kontrollivad nende antud andmeid), sisaldavad sarnaseid teemasid, andmeid, on tasulised, võimaldavad informatsiooni mitmes keeles, veebilehelt leitud info on sama kui helistamisel saadud informatsioon, kõik telefonid võtavad kõnesid vastu ööpäevaringselt ja 7 päeva nädalas.


1181 Eesti Info Keskus

http://www.1181.ee

Informatsiooni saab väga erinevate teemade ja eluvaldkondade kohta. 1181 on ilmselt kõige tuntum infotelefon eestis. 1181 infotelefonilt on kõige rohkem abi küsitud taksotenuste, haigla, polikliiniku ja eriarsti, ilusalongide, olmetehnika, sõiduauto hoolduse ja remondi, apteekide, toitlustamise, veterinaaria ja apteegi ning perearstide kohta (andmed põhinevad veebilehele 19.11 seisuga).

1181 on kasulik nii infotelefonina kui ka veebilehena, kust saab informatsiooni otsida, kui on võimalus kasutada Internetti. Veebilehelt on kõige rohkem otsitud märksõnade järgi kultuuri, meelelahutuse ja spordi, teenuste (kõik firmad, mis pakuvad teenust), ehituse ja materjalide, kaubanduse, tervishoiu, majutuse, sõidukite, tööstuse ja tootmise ning transpordi kohta.

Informatsiooni saab infotelefonilt eesti, inglise ja vene keeles.


1182 Ekspress Hotline


www.1182.ee

Suur andmebaas, palju firmasid, millega tehakse koostööd. Andmebaasis on 42 000 asutuse ja ettevõtte andmed, lisaks 14 000 filiaali ja allasutuse andmed. Neile lisanduvad 67 000 avalikku telefoninumbrit, 26 000 faksinumbrit, 25 000 e-posti aadressi ja 15 000 internetiaadressi. Andmebaasis on veel 219 000 Eesti Telefoni, 234 000 EMT, 90 000 Tele2 ja 108 000 Elisa eraisikust kliendi avalikku telefoninumbrit. Andmed uudenevad andmebaasis pidevalt, ettevõtted, kes on sõlminud infovahenduslepingud, on info uuendamisest ja õigsusest eelkõige huvitatud. Paljud firmad teavitavad infotelefoni oma andmete muutumisest, uusi andmeid kontrollitakse ja seejärel alles sisestatakse andmebaasi. Ka kohalikud omavalitsused on kaasatud andmete uuendamisse.

Firma on Eestimaa jaganud 4 võrdseks osaks, mille suuremates linnades asuvad teenindusosakonnad, kust võivad töötajad firmasse info uuendamiseks ka kohale sõita.

1182 on kujunenud populaarseimaks infotelefoniks info olemasolu, kättesaadavuse ja kiiruse tõttu. Kõnesid võetakse vastu 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas.

Infotelefon 1182 võimalused on jäegmised:

Firmade andmed – tegevusalad, aadressid, telefoni- ja faksinumbrid, kontaktisikud, tööajad, teenused, tooted, kaubamärgid, e-posti ning internetiaadressid.

Eraisikute andmed – pidevalt uuenevad Elioni, EMT, Tele2 ja Elisa eraisikutest klientide avalikud telefoninumbrid.

Ürituste ja muu meelelahutusinfo – kinode ja teatrite mängukavad, teave messide, näituste, kontsertide ning muude meelelahutusürituste kohta.

Lisaks transport, valuutakursid jne.

Kõnede suunamine – soovi korral suuname kõne otse vajalikule telefoninumbrile. Lisatasu suunamise eest ei võeta, kehtima jääb infotelefoni minutihind. Suuname kõigist võrkudest kõigisse Eestis toimivatesse võrkudesse. Eriti mugav on suunamist kasutada autoga sõites või tänaval kõndides kuna pole vaja numbrit üles kirjutada, et siis sellel helistada.

Tagasihelistamine – kui mõnele küsimusele pole andmebaasist või internetist koheselt võimalik vastust leida, siis helistame kliendile mõne aja pärast tagasi ja ütleme vastuse.

1182 kodulehelt kiirema informatsiooni leidmiseks on olemas Otsing, valida saab ma menüüdest. Infobaaside menüüst saab valida: Valuutakursid, Postiindeksid, Suunakoodid, Transport, Maanteeinfo, Lotonumbrid, Telekavad ja majandusuudised. Kodulehel on ka selgitused, kuidas kasutada efektiivselt kõiki ettevõtte poolt pakutavaid informatsiooni leidmise vahendeid. Ka ürituste jaoks on oma menüü, kust saab leida Kinod, Teatrid, Kontserdid, Näitused, Ööklubid, Teised üritused (nt konverentsid, loengud, messid, laadad, mängud/kampaaniad jne).


119 Infotelefon


www.119.ee

Veebilehelt saab eelkõige informatsiooni erinevate telefoninumbrite kohta. Andmebaas põhinebki numbritel ja võimalused erinevaid numbreid sealt leida. Infotelefoni haldab Infopluss Eesti AS.


Numbriinfo 1184


http://www.ee.ee/?incl=ni1184

Informatsiooni saab eesti, inglise, vene keeles.

Informatsiooni saab erinevate asutuste ja ettevõtete kohta (ettevõtete ja asutuste telefoni- ja faksinumbrid, aadressid, tegevusalad, teenused ja tooted, esindatavad kaubamärgid, lahtiolekuajad, kontaktisikute nimed); laevade, lennukite, rongide, busside sõiduplaanid; kinode ja teatrite mängukavad; messide, näituste, spordi- ja meelelahutusürituste toimumiskohad ja –ajad; Eesti Posti sihtnumbrid; telefoni suunakoodid; Eesti Loto võidunumbrid; valuutakursid ja palju muud.

1184 Numbriinfo andmebaasi värskus ja õigsus tagatakse tänu igapäevastele otsekontaktidele Eestis tegutsevate ettevõtete ja asutustega. Informatsiooni saab ööpäevaringselt.


1185 Infoatlas


http://www.infoatlas.ee/

Telefoni teel pakutavat informatsiooni on võimalik leida ka veebilehel.

Andmebaasis on ettevõtete ja asutuste tegevusalad, aadressid, telefoni- ja faksinumbrid, interneti ja e-posti aadressid, kontaktisikud, teenused ja tooted ning kaubamärgid. Neile lisaks on telefonide suunanumbrid, postiindeksid, info teatrite, kinode ja meelelahutusürituste kohta ning eraisikute avalikud telefoninumbrid.

Kõige rohkem on informatsiooni tegevusaladest otsitud internetiühenduse, telefoniside, sidevõrkude teenindamise ja kaabliside, kodumööbli, rehvide, WIFI-traadita andmeside (interneti), lasteaia ja lastesõime, metsavarumise ja metsamaterjali ostmise, juuksurite ning haagiste ja poolhaagiste kohta.


1188 Infoabi


http://www.1188.ee/1188.php

Andmebaasi uuendatakse pidevalt ja infot saab ka välisriikide firmade kohta, mis on andmebaasides, nendeks on: Soome, Rootsi, Taani, Venemaa, Läti, Leedu ja Valgevene. Päringuid saab teha ka väljaspool Eestit, ka sellisel juhul saab informatsiooni, mida vaja.

Informatsioon, mida jagatakse: erinevad telefoninumbrid, tegutsevate firmade andmed, nende kaubad ja teenused, äriregistris registreeritud asutused, Elioni äriklientide ja eraisikute telefoninumbrid, Eesti Mobiiltelefoni äri- ja eraklientide mobiilinumbrid, Elisa äri- ja eraklientide mobiilinumbrid, Tele2 mobiilinumbrid, teiste operaatiorite numbrid, e-posti aadressid, veebiaadressid, asutuste ja ettevõtete lahtiolekuajad, kaubamärgid ja palju muud. Väga palju saab informatsiooni vaba aja kohta.


Tasuta infotelefon 6261111

Eesti Info Keskusele kuuluv infotelefon 6261111 pakub ainsana eri TASUTA informatsiooni üle Eesti. See on loodud inimesele, kes vajab põhjalikku infot, väärtustab head teenindust ja personaalset nõustamist, tehes tööd kontoris või kodus. Infotelefoni 6261111 sagedasemad kasutajad on bürootöötajad. Kasutades 6261111 teenust, hoiavad kliendid kokku firma püsikulusid. Klienti teenindatakse TASUTA ja klient tasub telefonikõne eest vaid tavatariifi järgi.
626 1111 on infotelefon, kuhu saab välismaalt helistada otsevalimisega.

No comments: